Záměry Tříkrálové sbírky FCH Milevsko 2021

Rozvoj a zkvalitnění dosavadních služeb .......

  • Farní charita Milevsko

    • Podpora provozu Terénní pečovatelské služby.

      48 548 Kč