Charitní pečovatelská služba

Kde nás najdete

Adresa

U Bažantnice 561, Milevsko 39901

Na koho se můžete obrátit

Bc. Dana Nachlingerová

sociální pracovnice/pečovatelka
Tel.: 775 028 637 E-mail: 9sqwO45f-nFjGKca7.IC1~2938Es-Z29g

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Charitní pečovatelská služba

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Farní charita Milevsko

Kraj
Jihočeský kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Jaroslava Šiková

Registrační číslo služby
3825608

Poslání a cíle

Hlavním posláním pečovatelské služby je udržet, případně zlepšit dosavadní způsob života uživatelů a podporovat je v zachování přirozené soběstačnosti.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Další informace

Terénní pečovatelská služba může být poskytována všem osobám (bez omezení věku) se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech a při plnění základních životních potřeb. Pomáháme osobám se zdravotním postižením a seniorům. Charitní pečovatelská služba je poskytovaná v a přilehlých obcích. Služba je poskytována v domácím prostředí uživatele a místě jeho pohybu (při cestě k lékaři, na úřady apod.). Ukony pečovatelské služby jsou hrazené - viz Ceník služeb.