Jak můžete pomoci?

Potřebujeme Vaši duchovní i praktickou podporu, která může mít mnoho podob. Za každou z nich jsme vděčni a přijímáme ji jako nesamozřejmý dar. 

Podpořte nás finančně

č. ú: 193699144/0300

Darujte věcný dar

 

Nabídněte svou dobrovolnou práci

Poskytněte zdarma  zboží, materiál či služby

Zprostředkujte užitečné kontakty

Předejte nám dobrý nápad či novou iniciativu

Samozřejmostí je pro nás uzavření darovací smlouvy s každým dárcem a publicita sponzorů na našem webu, na propagačních materiálech, výroční zprávě či médiích.

Děkujeme, že pomáháte s námi!