PODPOŘTE NÁS

Jak můžete pomoci?

Potřebujeme Vaši duchovní i praktickou podporu, která může mít mnoho podob. Za každou z nich jsme vděčni a přijímáme ji jako nesamozřejmý dar. Pokud chcete naší charitě pomoci, můžete např.:

  • Darovat finance (č.ú. 193699144/0300)
  • Věnovat věcný dar
  • Nabídnout svou dobrovolnou práci
  • Poskytnout zdarma zboží, materiál, služby
  • Zprostředkovat užitečné kontakty
  • Předat dobrý nápad, navrhnout novou iniciativu

Samozřejmostí je pro nás uzavření darovací smlouvy s každým dárcem a presentace sponzorů v médiích, v propagačních materiálech, výroční zprávě apod....DĚKUJEME. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

  • Dále každý rok pořádá Charita České republiky Tříkrálovou sbírku. Výtěžek sbírky je určen na podporu potřebným skupinám lidí a to převážně v regionech, kde daná sbírka probíhá.
  • Skupinky koledníků, doprovodené aktivity si každá charita zajišťuje sama. 
  • Více informací o Tříkrálové sbírce naleznete na https://www.trikralovasbirka.cz/