Adresář

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Rozárka

Tel.: 730 811 950, 731 604 444
Hůrecká cesta 227, Milevsko, 399 01
Vedoucí služby: Bc. Michal Kulhavý - Vedoucí služby
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE
Terénní charitní služba pro rodiny s dětmi, které se dostanou do nepříznivé životní situace (pomoc s vyřizováním písemností, dluhové poradenství, finanční gramotnost, zdravotní gramotnost, pomoc s péčí o dítě, spolupráce s OSPOD, spolupráce s institucemi, se školou, psychologem apod.)

Seznam lidí

Bc. Michal Kulhavý - Vedoucí služby
Bc. Dana Nachlingerová - sociální pracovnice
Olga Koudelková - pracovník v sociálních službách