Adresář

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fanouš

Tel.: 775 028 637, 731 604 444
Hůrecká cesta 227, Milevsko, 399 01
Vedoucí služby: Bc. Michal Kulhavý - Vedoucí služby
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi se nachází v Milevsku, Hůrecká cesta 227. Sociální pracovnice zde denně pracují s dětmi a mládeží. Prostřednictvím volnočasových aktivit jim nabízejí bezpečný prostor, kde děti mohou trávit svůj volný čas - jako alternativu života na ulici.

Seznam lidí

Bc. Michal Kulhavý - Vedoucí služby
Bc. Dana Nachlingerová - sociální pracovnice
Olga Koudelková - pracovník v sociálních službách
Markéta Marešová - pracovník sociálních služeb
Kateřina Filipi - pracovník sociálních služeb
Jana Stehliková - pracovník v soc.službách