Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 734 435 162, 775 028 636
U Bažantnice 556, Milevsko, 399 01
Vedoucí služby: Bc. Michal Kulhavý - Vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE
Terénní pečovatelská služba může být poskytována všem osobám (bez omezení věku) se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech a při plnění základních životních potřeb. Pomáháme osobám se zdravotním postižením a seniorům. Charitní pečovatelská služba je poskytovaná v a přilehlých obcích. Služba je poskytována v domácím prostředí uživatele a místě jeho pohybu (při cestě k lékaři, na úřady apod.). Ukony pečovatelské služby jsou hrazené - viz Ceník služeb.

Seznam lidí

Bc. Michal Kulhavý - Vedoucí služby
Bc. Dana Nachlingerová - sociální pracovnice/pečovatelka
Marie Keřková - pečovatelka
Markéta Čunátová - pracovník sociálních služeb
Jiřina Kohoutová - pečovatelka DPP
Drahomíra Pešičková - pečovatelka
Martina Zemanová - pečovatelka
Pavla Vostřáková - pečovatelka