Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Rozárka logo

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi („Rozárka“) je určená pro rodiny s dětmi do 18 let věku, které jsou v nepříznivé životní situaci.

 • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi má terénní i ambulantní formu.
 • Službu provozujeme v Milevsku a na území ORP Milevsko (dojezd služby cca do 20 km)
 • Služba je poskytována bezúplatně v přirozeném prostředí uživatele služby (dle individuálních  potřeb)

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

  • Poradenství v běžných záležitostech
  • Vzdělávací a aktivizační činnosti s dětmi i jejich rodiči
  • Podpora a nácvik rodičovského chování, vedení hospodaření, udržování domácnosti
  • Pomoc při jednání s úřady
  • Upevňování a nácvik motorických, psychických a sociálních schopností dítěte
  • Provozování společensky přijatelných volnočasových aktivit
  • Podpora finanční gramotnosti rodin, dluhové poradenství
  • Možnost doprovodu dítěte do školy (předcházení záškoláctví)
  • Nácvik péče o domácnost, péče o děti nebo další členy domácnosti
  • Nácvik chování v různých společenských situacích

PROVOZNÍ DOBA SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODIČE S DĚTMI:

Pondělí  10:00 - 12:00   terénní forma    
Úterý 10:00 - 12:00 ambulantní forma  
Středa 08:00 - 10:00 ambulantní forma 10:00 - 12:00 terénní forma
Čtvrtek 10:00 - 12:00 ambulantní forma 12:00 -15:00 terénní forma
Pátek 10:00 - 12:00 ambulantní forma 12:00 - 15:00 terénní forma