Nízkoprahové zařízení sv. Františka z Assisi

Fanouš     

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) je tu pro všechny, kteří nechtějí trávit čas o samotně a uvítají bezpečný prostor plný pohody a klidu.

  • Posláním NZDM je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu mládeže a dětí.
  • Cílová skupina v NZDM Fanouš je klient ve věku 6-26 let, který se ocitly v nepříznivé sociální / životní situaci.
  • Klienty se stávají jednotlivci a skupiny, které se z různých důvodů institucionálním způsobům pomoci vyhýbají.
  • Jejich využívání či nevyužívání spočívá výhradně na svobodném rozhodnutí uživatelů. V praxi to znamená to, že docházení či nedocházení do NZDM je dobrovolné, uživatel může využívat služeb pravidelně či nepravidelně a v tomto směru na něj není vyvíjen žádný nátlak.
  • K dispozici je dětem vše, co nenajdou na ulici: stolní hry, fotbálek, bohatě vybavená hudebna, možnost pravidelného muzicírování, doučování a příprava do školy, řešení různých problémů, práce nebo hry na PC, poradenství všeho druhu, výlety apod...
  • Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána ústní formou. Uzavřením ústní dohody o poskytování služeb se zájemce ocitá v pozici uživatele NZDM. Přestože by atmosféra NZDM neměla být příliš sešněrovaná, podléhá uživatel systému jistých pravidel a povinností, které z jeho kontraktu vyplývají. Uzavření dohody je zásadním krokem k definování, nebo hledání cíle, který by uživateli mohl pomoci jeho situaci řešit nebo alespoň usnadnit.

PROVOZNÍ DOBA NZDM FANOUŠ

Pondělí 12:00 - 18:00 6 - 26 let
Úterý 12:00 - 18:00 6 - 26 let
Středa 12:00 - 18:00 6 - 26 let
Čtvrtek 12:00 - 18:00 13 - 26 let
Pátek 12:00 - 16:00 6 - 26 let

PRÁZDNINOVÁ PROVOZNÍ DOBA NZDM FANOUŠ

Pondělí 10:00 - 16:00 6 - 26 let
Úterý 10:00 - 16:00 6 - 26 let
Středa 10:00 - 16:00 6 - 26 let
Čtvrtek 10:00 - 16:00 13 - 26 let
Pátek 10:00 - 16:00 6 - 26 let

 

ZDE NÁS NAJDETE: 

Hůrecká cesta 227, Milevsko

 

Služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.
jihočeský kraj