Duchovní služby

Zprostředkování návštěvy duchovního

  • Zabezpečujeme pastorační péči u osob v terminálním stadiu, kdy je hlavním úkolem zajištění klidného umírání a důstojné smrti tím, že zprostředkujeme kontakt s duchovním.
  • Návštěvu kněze zajistíme i v případě, že již nestačí sily k návštěvě kostela a náš uživatel touží po rozhovoru s duchovním, po společné modlitbě a po slovech povzbuzení a naděje.
  • Jsou mezi námi lidé, kteří by rádi mluvili s duchovním, s knězem. Ale jsou třeba nevěřící, mají spoustu otázek, pochybností. Nebo jsou věřící, ale již uplynulo mnoho roků od setkání se svátostmi, lidé se stydí, neví jak požádat o návštěvu – buď pro sebe nebo pro někoho z rodiny, příbuzného, známého, souseda.
  • Rádi vám zprostředkujeme kontakt s duchovním dle vašeho přání. Může to být kněz sloužící ve vaší farnosti nebo i některý jiný, pokud k tomu máte své důvody.

P. Mgr. Pius Zdeněk Vágner, (představený kláštera) - spravuje farnosti:  Bernartice, Veselíčko, Sepekov       

Kontakt: +420 722 914 053

P. Mgr. Vavřinec Martin Šiplák,  - spravuje farnosti: Kovářov, Lašovice, Klučenice

Kontakt: tel.: +420 775 143 442

P. PhDr. Mgr. Bedřich Přemysl Hanák, - spravuje farnosti: Milevsko, Chyšky, Květov

Kontakt: +420 607 847 485

Více informaci viz: www.klastermilevsko.cz/kontakty