Charitní pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba nabízí pomoc Vám nebo Vašim blízkým, kteří již nemohou sami zvládnout péči o sebe a svoji domácnost.

 • Poskytujeme pomoc s hygienou, úklidem domácnosti, vyřizování různých pochůzek, doprovod, zajištění a podání jídla a další činnosti dle požadavku klienta.
 • Vše je ošetřeno smlouvou, potřeby a cíle uživatele služby jsou zaznamenány v individuálním plánu. Naše pracovnice v sociálních službách jsou profesionální a lidské, kromě Zákona o soc. službách se řídí Kodexem Charity ČR. 
 • Služby poskytujeme každý den včetně víkendů a svátků v časovém rozmezí 7 - 20 hodin, dle individuálního plánu uživatele. 

PRINCIPY SLUŽBY:

 • láskyplné jednání a úcta ke člověku
 • dodržování Listiny základních práv a svobod, Etického kodexu, respektování lidské důstojnosti a soukromí
 • pohlížení na uživatele v širších souvislostech (bio-psycho-sociální pohled)
 • respektování individuálních potřeb a přání uživatele
 • respektování svobodné vůle a práva volby
 • přizpůsobení se zvyklostem uživatele
 • ochrana osobních údajů a dat a informací ze služby
 • komplexnost služeb (spolupráce s lékařem, zdrav. sestrou, s úřady, zajištění kontaktu s duchovním)
 • vzájemná loajalita mezi pracovníky
 • podpora vzdělávání personálu v dané problematice

CÍLE CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY:

Hlavním cílem pečovatelské služby je udržet, případně zlepšit dosavadní způsob života uživatelů a podporovat je v zachování přirozené soběstačnosti. Cílem pečovatelské služby je také:

 • umožnit uživatelům důstojné dožití v přirozeném domácím prostředí
 • podporovat uživatele v udržení sociálních vazeb – např. být v kontaktu s rodinou a blízkými
 • spolupracovat s institucemi a organizacemi k zajištění či zlepšení života uživatele
 • podporovat individuální přístup ke každému uživateli
 • poskytovat odborné a kvalitní služby v souladu s metodikou organizace
 • zajišťovat a zprostředkovávat kvalitní základní sociální poradenství

ZDE NÁS NAJDETE:

U Bažantnice 561, Milevsko

 

Služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.
jihočeský kraj