JAK POMÁHÁME

  • Terénní pečovatelská služba -  je určena všem osobám (bez omezení věku) se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech a při plnění základních potřeb a to z důvodu věku, akutního či chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pomáháme osobám s tělesným, zdravotním, mentálním, zrakovým nebo kombinovaným postižením a seniorům
  • Sociálně aktivizační služba Rozárka je určena rodinám s dětmi, které se dostaly do nepříznivé životní situace
  • NZDM sv. Františka z Assisi (klub Fanouš) nabízí dětem a mládeži alternativu života na ulici, zajišťuje pestré možnosti volnočasových aktivit