Změny v Milevské Charitě a další informace
20. listopadu 2020 Charita Milevsko

Změny v Milevské Charitě a další informace

Letos je rok plný změn i u nás na charitě..

Každým rokem připravujeme spolu s milevskou farností Mikulášskou nadílku, letos z důvodu koronavirové pandemie se tato akce ruší.

Stejně tak se nekonal lampionový průvod „Vítání sv. Martina“. Ale velkým překvapením bylo, že 11.11. se sv. Martin na bílém koni spolu se svým panošem přesto objevil v okolí kláštera a projížděl se směrem Na Vinice.

     Zároveň chceme sdělit široké veřejnosti, že naše sídlo (tj. sídlo Farní charity Milevsko) v Latinské škole v klášteře bude muset ustoupit novým záměrům a změnám, které nemůžeme ovlivnit. Přestěhujeme se proto do prostor na 1. nádvoří kláštera, kde v současné době sídlí Klášterní obchůdek. Úkony pečovatelské služby budou nadále v plném rozsahu jako dosud. Bohužel se musíme vzdát charitního šatníku, protože zde není na tuto službu prostor. Ale částečně bude fungovat charitní šatník v budově v Hůrecké cestě 227. Prostor bude menší, ale potřební či maminky s dětmi si tam jistě vyberou. Tyto změny by měly být dokončeny do Vánoc.

     V lednu pravidelně probíhá Tříkrálová sbírka. V tuto chvíli ještě není dořešeno, jakým způsobem bude probíhat. Ale určitě sbírka bude!

     A poslední zpráva se týká personální změny ředitelky FCHM. Rozhodla jsem se, že téměř po jedenácti letech svého působení v této funkci, odejdu do starobního důchodu. K tomuto rozhodnutí jsem dospěla na základě  rodinných i zdravotních důvodů. Moje srdce pro milevskou charitu bude stále bít a budu na tyto roky ráda vzpomínat. Chci tímto způsobem poděkovat všem, kdo po celou dobu trvání milevské charity její činnost podporovali, finančně či modlitbou, dárcům i dobrovolníkům, všem spolupracovníkům i jejich rodinám, bratřím premonstrátům, městu Milevsku, firmám i všem, kteří se s námi dobře bavili na charitním plese. Všem, kteří mě jako ředitelku podporovali a měli mě rádi, přátelům i zaměstnancům. Novou ředitelkou FCHM bude paní Dana Vejšická, ředitelka Oblastní charity v Písku. Věřím, že se jí bude dobře dařit i u nás v Milevsku a činnost zdejší charity se bude stále rozvíjet.

Alena Růžičková

Alena Růžičková

Ředitelka
Tel.: 734 435 162 E-mail: ~.qs-3b6LTzs23lk6hkmYZhaa8kmb