Tříkrálová sbírka 2021
11. února 2021 Charita Milevsko

Tříkrálová sbírka 2021

Farní charita Milevsko děkuje za podporu.

Farní charita Milevsko ukončila Tříkrálovou sbírku rozpečetěním dvaceti pokladniček na MěÚ Milevsko dne 2.2.2021. Pokladničky byly v kostelích, lékárnách, v prodejnách a některé nosily naše děvčata pečovatelky, které většinou navštívily naše klienty. Výnos byl rovných 55.000,- Kč !!! A formou online daru pro naši charitu máme k dnešnímu dni 13.390,- Kč. V letošním roce nám do tříkrálové sbírky zasáhla pandemie nemoci covid-19. Proto nemohli koledníci přicházet do rodin, neboť zdraví všech bylo na prvním místě. Kdo chtěl požehnání, mohl ho dostat pouze virtuálně, na adrese www.trikralovasbirka.cz. Nad vaše dveře naše virtuální ruka nedosáhne, přesto vám tři králové přejí, aby Kristus žehnal vašemu domu po celý rok 2021 !!!

Dobrá zpráva je, že letošní online sbírka je prodloužena až do konce dubna 2021. Takže, kdo to nestihl, může na uvedené webové adrese dále přispívat online. Systém ho navede a může si vybrat dle obce, či směrovacího čísla, kam svůj dar směřuje. Nebo jednoduše pod variabilním symbolem 77702013 – což je přímo Farní charita Milevsko.

V loňském roce při tradičním koledování jsme měli radost z částky 138.745,- Kč. Letošní sbírka je samozřejmě slabší, ale i tak máme velikou radost z vaší štědrosti. Děkujeme všem, kteří přispěli i těm, kteří možná ještě přispějí. Naší charitě se vrátí 65 % z celkové získané částky. Bude použita na podporu pečovatelské služby.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat !

Alena Růžičková

Alena Růžičková

Projektový manažer
Tel.: 734 435 162 E-mail: WerxRWhmgbpu5f56LTzs23lk6hkmYZhaa8kmb