Poděkování Mateřské školce Kovářov
15. dubna 2021 Charita Milevsko

Poděkování Mateřské školce Kovářov

Zástupci MŠ Kovářov darovaly Farní charitě v Milevsku hračky, deky, a také polštáře. Za poskytnutí daru osobně poděkoval paní ředitelce MŠ Kovářov Mileně Fauknerové vedoucí Farní charity Milevsko pan Michal Kulhavý.

Poskytnutý materiál bude použit na činnost střediska Nízkoprahového zařízení sv. Františka z Assisi a zajištění materiální a potravinové pomoci.
Této podpory si velice vážíme a děkujeme za ni.

Bc. Michal Kulhavý

Vedoucí služby
Tel.: 731 549 778 E-mail: c.qy_1~6LTzs23lk6hkmYZhaa8kmb