Letní kreslení pro radost dětem nemocným cystickou fibrózou Zobrazit fotogalerii
4. srpna 2021 Charita Milevsko

Letní kreslení pro radost dětem nemocným cystickou fibrózou

Červencový program Farní charity Milevsko v NZDM sv. Františka z Asisi (klub Fanouš) byl tentokrát neobyčejný. Proběhlo zde mimo jiné malování pro děti, které trpí nemocí zvanou cystická fibróza. Děti mohly kreslit v průběhu celého měsíce, kdy se povedlo nasbírat 18 kreseb.

 Cystická fibróza je onemocnění, které postihuje plíce i některé další orgány v těle. Je to nemoc dědičná, ale zatím stále nevyléčitelná. Lidé s touto nemocí mají neustálý kašel a zahleňují se jim plíce. Děti projevily velkou solidaritu a ochotně malovaly. Velmi si tuto aktivitu užívaly. Někteří malovaly pastelkami, fixami, ale někdo se chopil i foukacích fixů, což se trochu týká i tématu, protože nemocným se také špatně dýchá (někdy mají problém sfouknout i svíčku), a tak si mohly vyzkoušet, že dýchání nemusí být vždy pro všechny jednoduché. Mnohdy obrázky obsahují i krásná věnování. Tato akce byla uskutečněna pro to, aby se zase o trochu více rozšířilo povědomí o této ne moc známé nemoci (řadí se mezi vzácná onemocnění), která není na první pohled vidět i přesto, že je vážná. A malá rada na závěr: Pokud uvidíte někoho kašlat, nemusí to ihned znamenat, že daný kašel je nakažlivý, to bychom si měli uvědomit. Děkuji všem dětem, co se se mnou podíleli na tomto projektu, za jejich ochotu a pomoc.