Jihočeský kraj podporuje naše služby
18. ledna 2021 Charita Milevsko

Jihočeský kraj podporuje naše služby

Děkujeme za podporu!!

Farní charita Milevsko získala na provoz terénní pečovatelské služby pro rok 2020 prostředky (z MPSV) z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 1.443.000,- Kč. Tyto finanční prostředky jsou hlavním zdrojem pro provoz služby. Díky těmto zdrojům a velké míře osobního nasazení, obětavosti, starostlivosti, empatie a díky profesionální péči pracovnic v přímé péči mohlo mnoho seniorů, našich klientů, zůstat v domácím prostředí, kde jsou zvyklí a cítí se dobře. V uplynulém roce 2019 jsme poskytovali pečovatelskou službu 132 klientům. Pro zvyšující se zájem o naše služby předpokládáme další nárůst klientů i v roce 2020. Dalšími zdroji financování je Krajský dotační program, dotace od obcí, úhrady klientů a v neposlední řadě dary sponzorů.

Jihočeský kraj také podpořil službu sociální prevence Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi (klub Fanouš) a to částkou 1.060.000,- Kč. Tyto finanční prostředky jsou hlavním zdrojem financování této služby. Služba je otevřena všem (cílová skupina je 6 – 26 let), ale zvláště ji vyhledávají děti ze sociálně slabého nebo nepodnětného prostředí. V minulém roce, tj. 2019, naše zařízení navštěvovalo 59 dětí, které zde nalezly bezpečné prostředí a smysluplnou alternativu života na ulici.