Farní charita Milevsko zakoupila nový stůl pro stolní tenis do NZDM
10. září 2021 Charita Milevsko

Farní charita Milevsko zakoupila nový stůl pro stolní tenis do NZDM

Díky dotaci města Milevska a Nadačnímu fondu Tesco mohla Farní charita Milevsko zakoupit nový stůl pro stolní tenis do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi pracuje s dětmi a mládeží od 6 do 26 let, nacházející se v nepříznivé sociální, či životní situaci. Mohou zde smysluplně trávit čas v bezpečném prostoru plném pohody a klidu, za dohledu a podpory zkušených a školených pracovníků. Farní charita Milevsko získala nadační příspěvek ve výši 20 000 Kč od Nadačního fondu Tesco v rámci grantového programu „VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME“ a dotaci z rozpočtu města Milevska ve výši 4 000 Kč v rámci dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 2021“. Za získané finanční prostředky koupila Farní charita Milevsko stůl pro stolní tenis s příslušenstvím, o který děti z Nízkoprahového zařízení sv. Františka z Assisi již dlouhou dobu stály, a který jim umožní sportovní vyžití ve volném čase. Z nadačního příspěvku od Nadace Tesco zakoupila Charita Milevsko i další potřeby, které umožní dětem zahradní práce, jako jsou vyvýšené grafitové záhony pro pěstování zeleniny, a nůžky na stříhání trávy a keřů. Dále byla zakoupena nová lavička, která dětem jistě zpříjemní pobyt na zahrádce NZDM, a regály na uskladnění pomůcek využívaných v NZDM, včetně aluminiových schůdků.

Děkujeme městu Milevsku a Nadačnímu fondu Tesco, že jsme díky jejich podpoře mohli zkvalitnit a zvelebit naši nízkoprahovou službu „Fanouš“, která je tu pro naši milevskou mládež.

002981