Farní charita Milevsko vydává respirátory a roušky pro potřebné
10. března 2021 Charita Milevsko

Farní charita Milevsko vydává respirátory a roušky pro potřebné

RESPIRÁTORY A ROUŠKY PRO OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ FINANČNÍ SITUACI. Farní charita Milevsko vydává osobám v nepříznivé finanční situaci osobní ochranné prostředky – roušky a respirátory. Žadatel o osobní ochranné prostředky musí prokázat svoji nepříznivou finanční situaci (např. ztráta zaměstnání, nízký příjem, pobírání dávek hmotné nouze aj.). O vydání osobních ochranných pomůcek rozhoduje pracovník Farní charity Milevsko.

Výdej osobních ochranných prostředků bude probíhat v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi na adrese Hůrecká cesta 227, 399 01 Milevsko.
 
Výdej osobních ochranných prostředků:
Pondělí 09:00- 10:00
Středa 09:00- 10:00
Pátek 09:00- 12:00
Bližší informace Vám poskytne pracovnice Farní charity Milevsko Olga Koudelková, tel.: 731 604 444.

Bc. Michal Kulhavý

Vedoucí služby
Tel.: 731 549 778 E-mail: c.qy_1~6LTzs23lk6hkmYZhaa8kmb