Děkujeme za podporu naší práce
19. srpna 2020 Charita Milevsko

Děkujeme za podporu naší práce

Farní charita Milevsko byla podpořena Nadací Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poskytnutím příspěvku z Fondu podpory seniorů, a to částkou 20.000,- Kč.  Peníze byly použity na nákup termo nerez jídlonosičů, dále jsme pořídili  další dva manipulační vozíky, které usnadní pečovatelkám manipulaci s termonádobami a jídlonosiči. Za zbytek peněz jsme ještě pořídili hygienické potřeby, desinfekční potřeby, jednorázové rukavice a  2.500 korun ještě zbylo na pohonné hmoty do služebních aut pečovatelek. Klientů terénní pečovatelské služby přibývá, což je pro nás náročnější, přesto máme radost, že můžeme více seniorům pomoci zůstat s naší pomocí ve svém domácím prostředí.