Dětský den v NZDM Fanouš se velmi vydařil a všichni si z něj odnesli dobrou náladu a hezké zážitky. 

Dne 28. června se v NZDM Fanouš uskutečnil opožděný Den dětí. Akce se celkově moc vyvedla. Byla velká účast dětí, přišlo jich kolem 20. Co se týče počasí, to nám také přálo. Bylo stále slunečno, a tak se akce mohla konat v klidu venku. Pro děti bylo pořízeno nové vybavení na dvorku a to lavička, pingpongový stůl a míče. Děti si to velmi pochvalovaly a měly radost. Akci navštívil i místostarosta Michal Horek, který si zahrál s dětmi např. stolní tenis. Pro děti byl připraven bohatý program. Konala se soutěž v plnění kelímků vodou, házení míčů do košů, turnaj ve stolním tenisu nebo zábava se slizem. K dispozici bylo i občerstvení (voda, ovoce, koláčky,..) a došlo i na opékání buřtů. O doprovodný program se postarala naše bývalá klientka Marcela, která nám zahrála na flétnu. Děti byly obdarovány drobnými dary a sladkostmi. Ze Dne dětí byla pořízena bohatá fotodokumentace, kterou nám ochotně zajistil dobrovolník, nadšený do focení. Fotografie jsou přístupná na webu Farní charity Milevsko. Děkujeme všem zúčastněným a těm, co se na přípravě tohoto dne podíleli a jakýmkoli způsobem pomohli.