Boni Pueri zavítali do Milevska oslavit Den Charity Zobrazit fotogalerii
15. září 2020 Charita Milevsko

Boni Pueri zavítali do Milevska oslavit Den Charity

Farní charita Milevsko uspořádala v rámci oslav Dne Charity v neděli 13. září koncert světoznámého souboru Boni Pueri v klášterní bazilice v Milevsku. Kromě hudby českých i zahraničních skladatelů, lidových i cizokrajných melodií zazněla také česká hymna. 

Farní charita Milevsko uspořádala opět po čtyřech letech výjimečný koncert. Vystoupení světoznámého sboru Boni Pueri bylo pro Milevsko velká čest, jelikož v prosinci se sbor vrátil z měsíčního profesionálního turné po Japonsku, kam zavítal již podesáté. Nejmladší chlapci před pár dny absolvovali koncertní zájezd na Slovensko a do Maďarska. Boni Pueri mají nabitý program, který výrazně neohrozila ani světová pandemie. V příštím roce je čeká koncertní turné po Belgii, Ománu, Jižní Koreji a Rakousku. Takže jejich „odskočení do Milevska“ bylo opravdovou událostí. Koncert Boni Pueri byl směřován k oslavě Dne Charity, který si každročně připomínáme 27. září. 

Chlapci v první části bravurně zvládli skladby např. od Dvořáka, Smetany i Händla, následovala směs filmových melodií s choreografií. Poté jsme se zaposlouchali do lidových písniček a na závěr jsme se cestovali po celém světě (Spojené státy, Afrika, Brazílie…). Na úplný závěr jsme si společně zazpívali českou hymnu. Potlesk nebral konce, poděkování patřilo i dirigentovi Markovi Štilcovi, klavíristovi Robertu Fuchsovi a v neposlední řadě uměleckému řediteli dr. Pavlu Horákovi. Všichni účastníci s povděkem kvitovali bohaté občerstvení, které připravily pracovnice z Farní charity Milevsko, Lída Dvořáková a koláče nám darovalo Pekařství Chyšky.

Prodalo se celkem 113 vstupenek, díky kterým milevská Charita získala 22.600,- Kč. Koncert byl podpořen dotací na kulturu města Milevsko a finanční záštitou hejtmanky Ivany Stráské. Náklady na koncert ještě nemáme vyčíslené, protože zatím nepřišla faktura.
Děkujeme i za podporu  milevským premonstrátům, za zapůjčení překrásných prostor klášterní baziliky.

Alena Růžičková

Alena Růžičková

Ředitelka
Tel.: 734 435 162 E-mail: ~.qs-3b6LTzs23lk6hkmYZhaa8kmb